Jāzepa Vītola muzejs "Anniņas"


Gaujiena – mana paradīze… tā teicis Latvijas konservatorijas dibinātājs, izcilais komponists profesors Jāzeps Vītols (1863. gada 26. jūlijs – 1948. gada 24. aprīlis).
J. Vītola saistība ar Gaujienu izveidojas 1922. gadā, kad Latvijas valsts par īpašiem nopelniem J. Vītolam piešķir daļu no bijušās Gaujienas muižas centra.
No Valkas apriņķa zemes ierīcības komitejas 1922. gada 28. novembra sēdes protokola: …gabala nr. 42F lielumu saskaņā ar Centrālās komitejas piešķiršanas lēmumu noteikt uz 60 pūrvietu kopplatībā, ieskaitot šai platībā ar nederīgo zemi. Pie robežu noteikšanas ņemt vērā, lai gabalā ietilptu pēc iespējas vairāk dabas jaukumu, jo gabals no centrālās komitejas domāts galvenām kārtām kā atpūtas vieta profesoram J. Vītolam, kura nodarbošanās nav lauksaimniecība…
Un tā gan muižas aldara divstāvu koka mājiņa, gan 60 pūrvietu “dabas jaukumu” kļūst par vietu kur J. Vītols pavada katru vasaru no jūnija līdz septembrim, līdz pat brīdim, kad jāatstāj Latvija (1944.oktobris).
Muzejs izveidots 1963. gadā, gatavojoties J. Vītola 100. dzimšanas dienas svinībām, pateicoties toreizējam Gaujienas vidusskolas direktoram Arnim Madisonam, skolotājiem Jānim Račevskim un Harijam Grāvim.
Muzejā krājumā ir priekšmeti, dokumenti, fotogrāfijas, notis – viss, kas saistīts ar J. Vītola dzīvi, darbību un ar Gaujienu.
Īpaši atzīmējama Jāzepa Vītola dziesmu dienu tradīcija. Tās sākums meklējams tālajā 1933. gadā, kad svinēdams savu 70. dzimšanas dienu, J. Vītols Gaujienā sarīko nelielus Dziesmusvētkus (300 koristu). Pirms tam un arī pēc tam kori ieradās sveikt mūzikas patriarhu Dzimšanas dienā, kura reizē ar dzīvesbiedres Annijas vārda dienu, tiek svinēta 26. jūlijā.
1988. gadā tradīcija tiek atjaunota Alūksnes rajona koru virsdiriģenta prof. Edgara Račevska vadībā. J. Vītola mūzikas dienas Gaujienā ir dzīva Latvijas kora dziedāšanas tradīcija. Kamēr Latvijā skanēs dziesma, tikmēr kori katru gadu jūlija beigās tiksies Gaujienā. No 2003. gada nedēļu pirms Vītolsvētkiem (tā Gaujienā saīsināti sauc šo tradīciju) notiek bērnu un jauniešu muzikālā nometne “Vītolēni”, kurā pulcējas bērnu mūzikas skolu un arī mūzikas vidusskolu audzēkņi, lai kopā atpūstos, muzicētu, mācītos izjust mūziku, saprast sevi un pasauli. Nometnes izveidošanas iniciatori ir Irēna un Vigo Račevski un Ilze Dāve. Jūlija beigās Gaujiena skan!
Mūsu pienākums ir piedāvāt mūsu plecus tiem, kuri pēc mums nāk, lai tie mūsu augumu pāraugtu, mums pāri celtos...
(J. Vītols)

"Anniņas"
Gaujienas pagasts
Apes novads
LV - 4339
Tālrunis 26546842
Epasts: muzejs@gaujiena.lv

Vadītājs Jānis Krišjānis