Gaujienas speciālā internātpamatskola
Internātskola ir valsts palīdzība ģimenēm, kuras ir dažādu apstākļu dēļ, nonākušas grūtā situācijā. Skola ir integrēta, tajā mājīgumu, ģimeni un mīlestību dažādiem bērniem, cenšas sniegt pedagoģiskie un tehniskie darbinieki. Skola ir liela, tajā strādā 47 pedagoģiskie un 36 tehniskie darbinieki bet skolēnu skaits ir mainīgs- apmēram 150. Izveidotas daudzas interesantas tradīcijas, motivēts mācību darbs un veikta skolēnu darbaudzināšana. Skolā mācības var apgūt skolēni pēc speciālās un vispārizglītojošās mācību programmas. Skolā atrodas Alūksnes rajona bērnu nams, kurā mājvietu atrod 20 bērni vecumā no 1 -6 gadiem.

"Internātskola"
Gaujienas pagasts
Apes novads
LV - 4339
tālrunis 64381154
e-pasts: direktors.gis@ape.lv

Direktore Vita Andersone, mob. 27804808

Grāmatvede Gita Bauska
e-pasts: gita.bauska@ape.lv

Lietvede Tamāra Einberga
e-pasts: lietvede.gis@ape.lv